o projektu

podmínky

„Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“. (Listina základních práv a svobod České republiky).

Neodpovídáme za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají našemu stanovisku . Přebírání písemného či obrazového materiálu je možné volně a bez souhlasu